kwartetkaart001
kwartetkaart001
kwartetkaart001
kwartetkaart001
Het mediakwartet is ontstaan uit een samenwerking tussen Timpaan en de Educatieve Bibliotheek. Een team van 4 specialisten dat de noodzaak inziet van het continueren van een doorlopende leerlijn mediawijsheid in het primair onderwijs. Het uitgangspunt voor deze samenwerking is om alle stakeholders binnen een school te voorzien van informatie over mediawijsheidonderwerpen.
De 4 stakeholders op scholen zijn: directie, leerkrachten, ouders en kinderen. Zij buigen zich over 4 verschillende onderwerpen: beleid op mediawijsheid, informatievaardigheden, online gedrag en inspiratie. Door deze procedure te doorlopen worden de 4 mediawijsheidcompetenties gedekt: begrip, gebruik, communicatie en strategie.
In deze doorgaande leerlijn worden de kansen en mogelijkheden van nieuwe media behandeld. Maar ook worden de gevaren belicht, want: ‘mediawijsheid is geen spelletje’. Weten hoe jouw school ervoor staat? Beantwoord de (4×4=) 16 vagen van de quickscan!

 

 

 

Ik wil graag één van de specialisten spreken